CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Đồng Phạm Hải Long – du học New Zealand

Đồng Phạm Hải Long vừa bắt đầu học lớp 12 ở NZ đầu năm 2017 này, em ấy đã cố gắng và thích nghi được với môi trường học mới bên NZ. Em Long được nhà trường đánh giá cao tinh thần và khả năng học tập. Em ấy có vài lời ngắn gọn gửi đến các bạn học sinh có ý định đi du học New Zealand.

Đồng Phạm Hải Long vừa bắt đầu học lớp 12 ở NZ đầu năm 2017 này, em ấy đã cố gắng và thích nghi được với môi trường học mới bên NZ

Em Long được nhà trường đánh giá cao tinh thần và khả năng học tập. Em ấy có vài lời ngắn gọn gửi đến các bạn học sinh có ý định đi du học New Zealand.

A quick note from Dong Pham Hai Long a Level 2 ( Year 12 ) student who started at Wellington College at the start of Term 1 2017. He has made a great start at Wellington College currently studying Level 2 Business Studies,  Digital Technology Science,  Physics, Chemistry, and Level 3 Calculus. He is originally from the busy city of Ho Chi Minh City and will study at Wellington College for the next two years.

Dong Pham Hai Long wrote his coming to New Zealand note in both Vietnamese and in English.