CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Đỗ Hoàng Triều – du học Canada

Chúc mừng em Đỗ Hoàng Triều đã nhận được Visa du học Canada , trường Braemar College. Chúc em lên đường thuận lợi và hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất.