CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Đào Thị Thanh Hiền – du học Philippines và Mỹ

Học sinh Đào Thị Thanh Hiền - du học Philippines và Mỹ Em Đào Thị Thanh Hiền đã hoàn thành xuất sắc khóa học Anh Văn 2 tháng tại Trung tâm Anh Ngữ SMEAG tại Philippine. Sau đó, em làm hồ sơ du học Mỹ và đã thành công nhận được visa. Hiện tại em đang theo học khóa Cử nhân khoa Quản Trị Kinh Doanh trường West Texas A&M, ở bang Texas, U.S