CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Đặng Oanh Kiều – du học Úc

Chúc mừng bạn Oanh Kiều nhận được visa Úc sang theo học chương trình ESL của trường ANCE, Melbourne.