CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Bùi Minh Châu – du học Mỹ

Chúc mừng em Bùi Minh Châu đã nhận được visa du học Mỹ. Em sẽ sang học chương trình Y Khoa tại trường Kaplan Medical ở thành phố Pasadena, Los Angeles.


Em Bùi Minh Châu thành công nhận được visa du học Mỹ