CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Bùi Bảo Trân – du học Úc

Bùi Bảo Trân là học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, hiên đang học năm cuối Cử Nhân tại Sydney - Úc, là em của du học sinh Bùi Bảo Khôi do Cô Liên đưa du học Úc trước đây. Mời các bạn xem thư của em và anh viết cho công ty Du Học Liên Châu