CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Học sinh Bành Nguyễn Thảo Vy – du học Canada

Em Thảo Vy đã tốt nghiệp lớp 12VCE tại Úc, có nguyện vọng sang Canada học Đại học, công ty Liên Châu đã giúp em làm hồ sơ du học trong thời gian kỷ lục 11 ngày đã nhận được Visa. Mời các bạn xem thư của em viết cho công ty Du Học Liên Châu