CẢM NHẬN HỌC SINH & PHHS

Cha mẹ dự lể tôt nghiệp Trần Khánh Linh tại Mỹ

Cha mẹ dự lể tôt nghiệp Trần Khánh Linh tại Mỹ Cha mẹ của du học sinh Trần Khánh Linh sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp lớp 12. Bài viết và hình ảnh cô Trâm mẹ bạn Linh gởi về cho công ty Du Học Liên Châu

Bằng khen của HS Khánh Linh