Du học Liên Châu
DU HỌC -> Du học New Zealand -> Thủ tục ghi danh / Visa / Phỏng vấn
Những thay đổi về thị thực (visa) làm việc sau khi tốt nghiệp

Những thay đổi về thị thực (visa) làm việc sau khi tốt nghiệp Chính phủ New Zealand đang thay đổi các quy định về quyền làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 11 năm 2018. Những thay đổi này đảm bảo các quyền làm việc sau khi tốt nghiệp mang lại lợi ích cho sinh viên quốc tế và người sử dụng lao động bằng cách đóng góp các kỹ năng và trình độ mà New Zealand cần. Điều quan trọng là phải hiểu những thay đổi này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

Chính phủ New Zealand đang thay đổi các quy định về quyền làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 11 năm 2018. Những thay đổi này đảm bảo các quyền làm việc sau khi tốt nghiệp mang lại lợi ích cho sinh viên quốc tế và người sử dụng lao động bằng cách đóng góp các kỹ năng và trình độ mà New Zealand cần. Điều quan trọng là phải hiểu những thay đổi này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

1) Đương đơn xin visa mới

Bảng này áp dụng nếu, vào ngày 8/8/2018, bạn không có visa đi học và bạn không có đơn xin cấp visa đi học đã được Bộ Di trú New Zealand chấp nhận để xử lý.

Nếu bạn đang dự định học để lấy (các) bằng cấp sau:

Và:

Thì sau khi học xong thành công (các) bằng cấp của bạn, bạn có thể đủ điều kiện xin:

Bằng Cử nhân đại học cấp độ 7 hoặc bằng cấp cao hơn

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Bằng Graduate Diploma cấp độ 7

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 1 năm, nếu bạn học ở Auckland, và thêm một năm nữa nếu bạn đang tiến hành xin giấy phép hành nghề được cấp bởi một cơ quan chuyên môn hoặc nghề nghiệp

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*

Văn bằng khác ở cấp độ 7 nhưng không phải là bằng cử nhân đại học

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 1 năm, nếu bạn học ở Auckland

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*

Một văn bằng ở cấp độ 4-6 học trong 2 năm

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 60 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn một năm, nếu bạn học ở Auckland

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*

Hai văn bằng ở cấp độ 4-6

Bạn học mỗi văn bằng trong 30 tuần ở New Zealand (tổng cộng 60 tuần) và văn bằng thứ 2 có cấp độ cao hơn so với văn bằng thứ 1

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn một năm, nếu bạn học ở Auckland.

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm, nếu bạn học ở ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa)*


*Lưu ý: để xin được visa như vậy, bạn phải học xong thành công (các) bằng cấp của bạn trước ngày 31/12/2021. Nếu bạn học xong (các) bằng cấp của bạn sau ngày đó, bạn có thể đủ điều kiện xin visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 1 năm, và thêm 1 năm nữa nếu bạn Tốt nghiệp bằng Graduate Diploma và bạn đang tiến hành xin giấy phép hành nghề được cấp bởi một cơ quan chuyên môn hoặc nghề nghiệp.

Từ năm 2022, sinh viên quốc tế học xong các văn bằng ở cấp độ 4-6, và thời gian học 2 năm, hoặc văn bằng ở cấp độ 7 nhưng không phải là bằng cử nhân đại học sẽ đủ điều kiện xin visa làm việc sau khi tốt nghiệp thời hạn 1 năm, và nếu các bạn tốt nghiệp bằng Graduate Diploma và sử dụng bằng đó để xin giấy phép hành nghề được cấp bởi một cơ quan chuyên môn hoặc nghề nghiệp, thì được gia hạn visa làm việc sau khi Tốt nghiệp thêm 1 năm nữa (tổng cộng là 2 năm).

Sinh viên học xong bằng cử nhân đại học cấp độ 7 hoặc bằng cấp cao hơn sẽ tiếp tục đủ điều kiện xin visa làm việc sau khi tốt nghiệp thời hạn 3 năm.

2) Những bạn đang có visa đi học

Bảng này áp dụng nếu, vào ngày 8/8/2018, bạn có visa đi học hoặc đơn xin cấp visa đi học của bạn đã được Bộ Di trú New Zealand chấp nhận để xử lý

Nếu bạn hiện đang học tập tại New Zealand để lấy:

Và:

Thì sau khi học xong thành công (các) bằng cấp của bạn từ ngày 26/11/2018, bạn có thể đủ điều kiện xin:

Bẳng Cử nhân đại học cấp độ 7 hoặc bằng cấp cao hơn

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Văn bằng ở cấp độ 7 nhưng không phải là bằng Cử nhân đại học

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 30 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi Tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Một văn bằng ở cấp độ 4-6

Bạn học bằng cấp đó trong ít nhất 60 tuần ở New Zealand

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 3 năm

Hai văn bằng ở cấp độ 4-6

Bạn học mỗi văn bằng trong 30 tuần ở New Zealand (tổng cộng 60 tuần) và văn bằng thứ 2 có cấp độ cao hơn so với văn bằng thứ 1

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 3 năm


Nếu bạn được cấp visa làm việc sau khi Tốt nghiệp trước ngày 26/11/2018, bạn sẽ đủ điều kiện xin: hoặc là visa làm việc tự do thời hạn 1 năm, hoặc là visa làm việc được người sử dụng lao động hỗ trợ xin thời hạn 2 năm. Sau ngày 26/11/2018, bạn có thể đủ điều kiện để xóa bỏ sự ràng buộc về công việc (nghề nghiệp) và người sử dụng lao động (công ty) được ghi trên visa làm việc của bạn, vì vậy bạn không cần phải liên hệ với Bộ Di trú New Zealand trong trường hợp bạn thay đổi công việc hoặc công ty trong tương lai.

3) Những bạn đang có visa làm việc sau khi Tốt nghiệp

Bảng sau đây áp dụng nếu bạn có visa làm việc sau khi tốt nghiệp vào ngày 8/8/2018, hoặc được cấp visa làm việc sau khi tốt nghiệp khi những thay đổi này có hiệu lực vào ngày 26/11/2018.

Nếu bạn có:

Thì từ ngày 26/11/2018, bạn có thể đủ điều kiện xin:

Visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 1 năm

Thêm 1 visa làm việc tự do sau khi tốt nghiệp thời hạn 2 năm (tổng cộng là 3 năm)

Visa làm việc được người sử dụng lao động hỗ trợ xin thời hạn 2 năm

Xóa bỏ sự ràng buộc về công việc (nghề nghiệp) và người sử dụng lao động (công ty) được ghi trên visa làm việc của bạn, vì vậy bạn không cần phải liên hệ với Bộ Di trú New Zealand trong trường hợp bạn thay đổi công việc hoặc công ty trong tương lai. Nếu bạn thích, bạn có thể chọn giữ nguyên visa của bạn như hiện tại.


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website LSQ New Zealand: www.immigration.govt.nz hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vé máy bay
Cảm nhận học sinh & phụ huynh
Nhận xét của các trường về Liên Châu
Hình ảnh hoạt động
Tìm chúng tôi qua Facebook

Văn phòng: 103 Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3839 4884 - 3929 3898
Hotline: 0903 781 701 - 0903 774 450
Email: honglien@duhoclienchau.com
Website: www.duhoclienchau.com

Thời gian làm việc:

Thứ Hai - Thứ Sáu
+ Sáng: 8:00 - 12:00
+ Chiều: 13:00 - 17:00

Thứ Bảy và Chủ Nhật
làm việc theo hẹn.
 • Navitas
 • Toronto District School Board
 • Deakin University
 • ESLI
 • George Brown College
 • Humber College
 • La Trobe University
 • Griffith University
 • University of South Australia
 • University of Worcester
 • Vancouver School Board
 • Tập Đoàn Study Group
 • Taylors College
 • Charles Sturt University
 • Swinburne University
 • Middleton Grange
 • Lincoln University
 • Wellington Institute of Technology
 • Whiteria
 • Backfriars
 • Bellerbys College
 • Columbia College
 • Curtin University
 • ECU
 • Heriot Watt University
 • Holmesglen
 • KIWI
 • Lancaster University
 • ICM - University of Manitoba
 • Deakin College - Deakin University
 • Edith Cowan College - Edith Cowan University
 • Griffith College - Griffith University
 • SBCC
 • Seattle Central
 • SFU
 • TAFE Queensland
 • TAFE SA
 • Uni of Western Australia
 • ACL ENGLISH CENTER IN AUSTRALIA
 • Bournemouth University
 • Brunel University
 • University of East London
 • Eynesbury
 • Howard University
 • ICWS - Swansea University
 • JMU
 • Kaplan Aspect
 • Macquarie
 • MC Master University
 • ozford
 • PEEL
 • Sheila baxter
 • St Paul's
 • University STIRLING
 • Swansea University
 • UC
 • University Sydney
 • University Bedfordshire
 • Unitec
 • University Western Australia
 • Waikato
 • Wanganui
 • Wellington College
 • Wellington Girls College
 • Whatcom Community College
 • Trinity Western University
 • Western Kentucky University
 • Anglia Ruskin University
 • CRIC - Anglia Ruskin University
 • Collyer's
 • EASB
 • Royal Roads University
 • HIC - University of Hertfordshire
 • PUIC - Plymouth University
 • BCUIC - Birmingham City University
 • SAIBT
 • Kaiapoi High School
 • University of Vermont
 • Clark College - Vancouver, WA
 • Florida Atlantic University
 • Sheridan College - Canada
 • Fontbonne University
 • Dorset College
 • St. John International School
 • Birmingham City University, UK
 • Riccarton High School
 • SMEAG
 • Navitas - University of new hampshire
 • Exeter College, UK
 • Cambridge Education Group
 • Western Institute of Technology
 • Fusion English
 • Everett Community College
 • Queensland Academy of Technology
 • Monroe College
 • The Cantillon Institute
 • GT Educational Center - Study English in Chicago
 • Columbia West College
 • ISA Guardian & Welfare Services
 • Trường Đại học VU Amsterdam
 • Trung tâm Anh ngữ EV
 • Transylvania University
 • Trường Anh Ngữ ICEAP tại Canada
 • Cascadia College
 • UNIC - University of Northampton
 • Bellevue Education
 • Ealing Independence College
 • Southwestern Academy
 • Fleming College, Canada
 • Husson University
 • Chemeketa Community College
 • Pace University
 • Northeastern University
 • Edmonds Community College
 • Trường CIA Philippines
 • Dịch vụ nhà ở (Student.com)
 • C&C Language Center, Iloilo City, Philippines
 • Đại học Humphreys (Humphreys College)
 • Texas A&M University - Corpus Christi
 • City College of New York
 • LIU Post - Long Island University
 • LIU Brooklyn - Long Island University
 • Roosevelt University
 • Widener University
 • Merrimack College
 • LBIC - Brunel University London
 • ICRGU - Robert Gordon University
 • ICP - University of Portsmouth
 • FIC - Simon Fraser University
 • Alexander College
 • Braemar College
 • Fanshawe College
 • Uni Agents
 • Pima Community College
 • Melbourne Language Center (MLC)
 • Hawthorn Melbourne
 • Trung tâm Anh ngữ LSLC, Philippines
 • Tập đoàn Giáo dục AOA, Mỹ
 • Trường Đại học Solbridge
 • Trường Đại học MAHSA
 • ASA College
 • Mount Albert Grammar School
 • York Regional District School Board
 • Oglethorpe University
 • Le Cordon Bleu
 • Confederation College
 • [Shorelight] - University of the Pacific
 • [Shorelight] - University of Central Florida
 • [Shorelight] - The University of Kansas
 • [Shorelight] - Louisiana State University
 • [Shorelight] - Auburn University at Montgomery
 • [Shorelight] - Florida International University
 • [Shorelight] - The University of Illinois at Chicago
 • [Shorelight] - Adelphi University
 • [Shorelight] - University of South Carolina
 • [Shorelight] - Auburn University
 • [Shorelight] - American University
 • richard bland college of william & mary
 • Conestoga College
 • Canterbury College
 • Philinter Education Center
 • [Shorelight] - University of Utah
 • Calgary Board of Education
 • UMASS BOSTON
 • Bronte College
 • Columbia International College
 • Hanze University of Applied Sciences
 • Erasmus University Rotterdam
 • Bảo hiểm Annalink
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Tilburg University
 • Hansa Language Centre
 • DePaul University
 • Stamford International University